3R Recycleer-herbruik en reduceer zero emissie pyrolyse-technologie

 ​UK flag​ ​ger flag​ ​fra flag​ ​ita flag​ ​esp flag​ ​ned flag​ ​pol flag​ ​hun flag

3R Recycleer-herbruik en reduceer zero emissie pyrolyse-technologie voor het terugwinnen van fosfor uit voedselveilig dierlijk bot voor de productie van bio-fosfaatproducten.

Het specifieke doel van de 3R Recycleer- hergebruik-reduceer zero emissie pyrolyse- en fosforrecuperatie-technologie is de toegevoegde waarde die dierlijke bijproducten opwaardeert en valoriseert tot veilige en hoogwaardige organische fosformeststof via geïntegreerde thermische en biotechnologische recuperatie. Het beenderkoolmeel (ABC) BioFosfaat is gemaakt van beendermeel met voedingskwaliteit, vooral van vee. Dit materiaal is al verwerkt bij 133 graden Celsius gedurende 20 minuten op 3 bar. Dit beendermeel is initieel van lage waarde (bijproduct). In het 3R-proces wordt het beendermeel verder verwerkt bij 850 graden Celsius voor carbonizatie, hoger dan bij gewone biocharproductie, noodzakelijk voor een kwaliteitsvol product. Gedurende de geavanceerde pyrolyse (reductieve thermische verwerking) worden alle vluchtige en proteïnegebaseerde componenten verwijderd en een sterk macro-poreus hydroxyapatiet (70-76%), CaCO3 (7-13%) en koolstof (8-11%) houdend mineral materiaal geproduceerd. De resulterende producten zijn van hoge waliteit en veilig. BioFosfaat en de BIO-NPK-C bio-samengestelde variaties worden voor een grote verscheidenheid aan biologische en lage-input-landbouw en milieutoepassingen (adsorbens) gebruikt.

Het 3R pyroloyseprocess recupereert economisch geconcentreerd fosfor van dierlijk beendermeel met voedingskwaliteit dat potentieel een belangrijke alternatieve bron van nutriënten kan worden, met gelijkaardige landbouwkundige efficiëntie als de fosfaatrots en chemogesynthetiseerde P-meststoffen.

Er zijn geen emissies en alle materiaalstromen worden volledig benut. De 3R technologie is een zero emissie/pollutie-oplossing waarbij alle stromen gerecycleerd en hergebruikt worden tot veilige en waardevolle producten. Het 3R-proces produceert geen schadelijke emissies (inclusief broeikasgassen) en het product kan veilig gebruikt worden.

Energie zelfvoorzienend en auto-thermaal proces. Pyrolyse bio-olie (een bijproduct van het proces) wordt gebruikt voor warmte en elektriciteit voor de installatie, surplus wordt verkocht als extra inkomstenbron.

Competitieve voordelen:

  • Hoge  kernmateriaal  temperatuur  850°C  tijdens  de  reductieve  thermische  verwerking met  specifieke behandelingscondities, resulterend in producten met unieke oppervlakte- en samenstellingseigenschappen. De  3R  is  gespecialiseerd  in  dierlijke  beendermeel  hoge  temperaturen  en verwerking  voor  toegevoegde waarde.  
  • Zero emissie milieu- en klimaatimpact: alle materiaalstromen in alle  toestand  worden  gerecycleerd,  hergebruikt en omgezet  in bruikbare en veilige producten. 
  • Toegevoegde  waarde  innovatieve  technische  inhoud:  de  3R technologie  is  een  IP-beschermde  uitvinding, complex  en origineel  industrieel  design  en  oplossing  voor  alle  elementen, met revolutionaire innovatieve oplossingen, specifiek ontworpen voor de verwerking van beendermeel om geconcentreerd fosfor te recupereren. 
Attachment Size
infosheet_technology_3r_nl.pdf 401.02 KB