Technologia 3R (Recykling-Ponowne użycie- Redukcja) bezemisyjnej pirolizy

 ​UK flag​ ​ger flag​ ​fra flag​ ​ita flag​ ​esp flag​ ​ned flag​ ​pol flag​ ​hun flag

Technologia 3R (Recykling-Ponowne użycie- Redukcja) bezemisyjnej pirolizy do odzyskiwania fosforu z kości zwirzęcych do produkcji produktów biofosforanowych.

Celem głównym technologii 3R Recykling-Ponowne użycie-Redukcja bezemisyjnej pirolizy do odzyskiwania fosforu jest ulepszenie wartości dodanej i waloryzacja produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego o wysokiej jakości spożywczej w bezpieczny i wysokowartościowy organiczny nawóz fosforowy, poprzez zintegrowane termiczne i biotechnologiczne sposoby recyklingu. 

Produkt Bio-Fosforanowy Animal Bone Char jest wytwarzany z różnych rodzajów przemiału kostnego pochodzenia zwierzęcego, a przede wszystkim z kości bydlęcych. Ten podstawowy materiał paszowy jest przetwarzany w temperaturze 133 °C pod ciśnieniem 3 barów przez 20 minut. Surowce do przemiału kostnego pochodzenia zwierzęcego o wysokiej zawartości fosforu są produktami ubocznymi o niskiej wartości wykorzystania. W procesie 3R śruta kostna jest przetwarzana w sposób ciągły w temperaturze karbonizacji materiału wynoszącej 850 °C, która jest znacznie wyższa niż zwykłe temperatury przetwarzania biowęgla, ale jest absolutnie niezbędna do uzyskania produktu o wysokiej jakości. 

Podczas zaawansowanej pirolizy (redukcyjna obróbka termiczna) wszystkie lotne i białkowe substancje są usuwane z mineralnych struktur, a powstaje makro porowaty mineralny produkt zawierający hydroksyapatyt (70-76%), CaCO(7-13%) i węgiel (8-11%). Produktem końcowym są wysokiej jakości i bezpieczne Bio-fosforany, a ich bioformulacja BIO-NPK-C jest stosowana w szerokim zakresie w rolnictwie ekologicznym/niskonakładowym oraz jako adsorbenty.

Proces pirolizy 3R polega na odzyskiwaniu ekonomicznie skoncentrowanego fosforu z kości zwierząt o wysokiej jakości spożywczej, który może potencjalnie stanowić obfite alternatywne źródło składnika odżywczego, wykazujące podobną wydajność jak P otrzymywany ze złóż naturalnych i stanowiący składnik nawozu mineralnego. Brak emisji podczas przetwarzania, a wszystkie użyte surowce są w pełni odzyskiwane. Technologia 3R jest rozwiązaniem o zerowej emisji, wszystkie wykorzystane surowce we wszystkich postaciach są poddawane recyklingowi, ponownie wykorzystywane (przekształcane w przydatne i bezpieczne produkty). Proces 3R nie wytwarza szkodliwych emisji (w tym gazów cieplarnianych), a produkt jest bezpieczny w użyciu. Samowystarczalny energetycznie i auto termiczny proces. Bio-olej pirolityczny (produkt uboczny procesu oczyszczania) zostanie wykorzystany do dostarczenia ciepła i energii do zakładu, a wszelka sprzedana nadwyżka będzie stanowić dodatkowy strumień przychodów dla właściciela zakładu.

Dlaczego warto wybrać tą technologię:  

  • Wysoka temperatura 850 °C termicznej obróbki materiału w wyniku której powstają produkty o unikalnych właściwościach - powierzchni i składzie. 
  • Surowiec: Technologia 3R specjalizuje się przetwarzaniu kości zwierząt w wysokiej temperaturze. Wysoką wartość ekonomiczną można uzyskać dzięki przetwarzaniu 3R i otrzymaniu szerokiej gamy biopreparatów. 
  • Bezemisyjne działanie na środowisko i klimat: wszystkie wykorzystane surowce we wszystkich postaciach są poddawane recyklingowi, ponownie wykorzystywane i przekształcane w przydatne i bezpieczne produkty. 
  • Innowacyjna zawartość techniczna o wartości dodanej: technologia 3R to oryginalny wynalazek chroniony prawnie, złożony i oryginalny projekt przemysłowy, w którym na każdym etapie są stosowane innowacyjne rozwiązania, które zostały specjalnie zaprojektowane do przetwarzania kości zwierzęcych w celu odzyskania stężonego fosforu. 
Attachment Size
info-sheet-technology_3r-pl.pdf 443.14 KB